Το Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως 2 σε 1 CAD/ CAE λογισμικό (disruptive innovation).

Το Geomiso είναι το πρώτο παγκοσμίως λογισμικό με διττή φύση CAD (Computer-Aided Design)/ CAE (Computer-Aided Engineering), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως σχεδιαστικό πρόγραμμα όσο και ως λογισμικό ανάλυσης μηχανικού. Πρόκειται για το απόσταγμα εξαετούς έρευνας υψηλής προστιθέμενης αξίας (disruptive innovation).
Το Geomiso σχεδιάζει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα έργα μηχανικού με οσοδήποτε πολύπλοκη γεωμετρία (ενδεικτικά αυτοκίνητο, πλοίο, αεροσκάφος, κτιριακά) σε σύγκριση με τα υφιστάμενα εμπορικά λογισμικά, ενώ μελετά πιο αποδοτικά και με δραστικά αυξημένη ακρίβεια τη συμπεριφορά τους (παραμορφωμένη κατάσταση, έλεγχος αντοχής). Απευθύνεται τόσο σε μηχανολόγους, ναυπηγούς, πολιτικούς μηχανικούς όσο και σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, γραφίστες.​
Δεν αποτελεί μία ακόμη απλή διαδικτυακή εφαρμογή ή ένα ακόμη plug-in, αλλά συνιστά τόσο ένα ισχυρό ερευνητικό εργαλείο για την ακαδημαϊκή κοινότητα (υπολογιστική γεωμετρία, υπολογιστική μηχανική) όσο και ένα ισχυρό τεχνολογικό εργαλείο για την επαγγελματική κοινότητα μηχανικών, ενώ καλύπτει ευρύ φάσμα εφαρμογών (αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, ναυπηγική, άμυνα, αρχιτεκτονική, έργα πολιτικού μηχανικού, βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων, εμβιομηχανική).​

CAD

Computational Geometry

CAE

Computational Mechanics

IGA

Isogeometric Analysis
Παρά το γεγονός ότι τόσο η παγκόσμια βιομηχανία CAD όσο και η βιομηχανία CAE αναπτύσσονται με εντυπωσιακό σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (2012-2016), εντούτοις επικοινωνούν ελάχιστα μεταξύ τους και δε μπορεί η μία να επωφεληθεί από τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα της άλλης. Το μεταξύ τους χάσμα ταλανίζει εδώ και δεκαετίες την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των μηχανικών και οφείλεται στο ότι οι ερευνητές CAD ελάχιστα γνωρίζουν από υπολογιστική μηχανική και οι ερευνητές CAE ελάχιστα από υπολογιστική γεωμετρία. Το Geomiso κατορθώνει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο διεθνών αυτών αγορών, να τις “κάνει disrupt” και να δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία.
 
Η ενοποίηση των διεθνών αγορών CAD (σχεδιαστικά προγράμματα) και CAE (λογισμικά μηχανικού) συνιστά ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, γεγονός το οποίο εξηγεί τον λόγο για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί έως τώρα διεθνώς. Το Geomiso μας καθιστά ικανούς να το πετύχουμε πρώτοι σε παγκόσμιο επίπεδο.
  1. Το Geomiso δημιουργεί τη νέα γενιά μηχανικών, μία γενιά πιο εξοικειωμένη με το CAD.
  2. Πάθος για Έρευνα!
  3.  Πρωτοπορία στην υπολογιστική γεωμετρία και στην υπολογιστική μηχανική!

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε και να ηγηθούμε της νέας ενοποιημένης διεθνούς αγοράς CAD/ CAE, προσφέροντας βέλτιστες λύσεις για engineering και βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως.

Το Geomiso γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ σχεδιαστών και μηχανικών.
 
 
Επικοινωνία